Tri . haon ceathair haon cuig naoi do se cuig tri cuig ocht naoi seacht naoi tri do tri ocht ceathair se do se ceathair tri tri ocht tri do seacht naoi cuig naid do ocht ocht ceathair haon naoi seacht haon se naoi tri naoi naoi tri seacht cuig haon naid cuig ocht do naid naoi seacht ceathair naoi ceathair ceathair cuig naoi do tri naid seacht ocht haon se ceathair naid se do ocht se do naid ocht naoi naoi ocht se do ocht naid tri ceathair ocht do cuig tri ceathair do haon haon seacht naid se seacht naoi ocht do haon ceathair ocht naid ocht se cuig haon tri do ocht do tri naid se se ceathair seacht naid naoi tri ocht ceathair ceathair se naid naoi cuig cuig naid cuig ocht do do tri haon seacht do cuig tri cuig naoi ceathair naid ocht haon do ocht ceathair ocht haon haon haon seacht ceathair cuig naid do ocht ceathair haon naid do seacht naid haon naoi tri ocht cuig do haon haon naid cuig cuig cuig naoi se ceathair ceathair se do do naoi ceathair ocht naoi cuig ceathair naoi tri naid tri ocht haon naoi se ceathair ceathair do ocht ocht haon naid naoi seacht cuig se se cuig naoi tri tri ceathair ceathair se haon do ocht ceathair seacht cuig se ceathair ocht do tri tri seacht ocht se seacht ocht tri haon se cuig do seacht haon do naid haon naoi naid naoi haon ceathair cuig se ceathair ocht cuig se se naoi do tri ceathair se naid tri ceathair ocht se haon naid ceathair cuig ceathair tri do se se ceathair ocht do haon tri tri naoi tri se naid seacht do se naid do ceathair naoi haon ceathair haon do seacht tri seacht do ceathair cuig ocht seacht naid naid se se naid se tri haon cuig cuig ocht ocht haon seacht ceathair ocht ocht haon cuig do naid naoi do naid naoi se do ocht do naoi do cuig ceathair naid naoi haon seacht haon cuig tri se ceathair tri se seacht ocht naoi do cuig naoi naid tri se naid naid haon haon tri tri naid cuig tri naid cuig ceathair ocht ocht do naid ceathair se se cuig do haon tri ocht ceathair haon ceathair se naoi cuig haon naoi ceathair haon cuig haon haon se naid naoi ceathair tri tri naid cuig seacht do seacht naid tri se cuig seacht cuig naoi cuig naoi haon naoi cuig tri naid naoi do haon ocht se haon haon seacht tri ocht haon naoi tri do se haon haon seacht naoi tri haon naid cuig haon haon ocht cuig ceathair ocht naid seacht ceathair ceathair se do tri seacht naoi naoi se do seacht ceathair naoi cuig se seacht tri cuig haon ocht ocht cuig seacht cuig do seacht do ceathair ocht naoi haon do do seacht naoi tri ocht haon ocht tri naid haon haon naoi ceathair naoi haon do naoi ocht tri tri se seacht tri tri se do ceathair ceathair naid se cuig se se ceathair tri naid ocht se naid do haon tri naoi ceathair naoi ceathair se tri naoi cuig